Beszéljünk róla: a rágalmazás

rágalmazás

A másik ember becsületét és önérzetét tiszteletben kell tartani. Tehát minden olyan állítás, híresztelés vagy tényként közölt információ, ami a becsület csorbítására vagy az önérzet megsértésére irányul, a becsületsértés vagy rágalmazás vétsége alá esik.

A Büntető Törvénykönyv szerint, a rágalmazás és becsületsértés büntetési tétele akár 1, illetve 2 év letöltendő szabadságvesztés is lehet. Érdemes tehát jól átgondolni, hogy kiről, mit állítunk, és azt milyen indokból, milyen céllal, mekkora közönség előtt nyilvánítjuk ki.

Abban az esetben, ha egy személy valótlanságokat, illetve információkat tényként közöl egy másik személyről, és ezekkel a szavakkal, illetve mondatokkal a másik személy önérzetét sérti vagy a becsületébe gázol, akkor jelentősen csorbítja az érdekeit.

Ha ez négyszemközt zajlik, becsületsértésről beszélünk. Ha azonban a fentieket előre megfontolt szándékkal vagy anélkül, de aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt teszi, azzal kimeríti a rágalmazás fogalmát.

A rágalmazás csak akkor állapítható meg, ha a sértett pontosan beazonosítható. Tehát akkor is megvalósul, ha a bűncselekmény elkövetője őt pontosan nem nevezi meg, csak utal rá a bűncselekmény elkövetése közben.